Thursday, July 9, 2009

SEORANG DOKTOR MUSLIM ITU...

1. Yang dikehendaki dengan seorang doktor muslim contoh ialah niat kerjanya itu kerana Allah dan bukan kerana dunia. Harta adalah sebagai yang mendatang bukan sebagai asal tujuan dan yang diniatkan untuk bekerja.

2. Doktor muslim contoh hendaklah beriktikad bahawa yang menyembuhkan penyakit itu ialah Allah. Apakah yang dibuatnya seperti memeriksa dan mengubati adalah sebagai wasilah sahaja. Dia hendaklah selalu memohon kepada Allah semasa memeriksa pesakit dan mengubatinya.

3. Doktor muslim contoh hendaklah bersifat lemah lembut, lapang dada dan berperasaan, biasakan dengan kata-kata yang baik ketika melayani pesakit kerana cara itu memberi kesan psychology kepada pesakit. Dia hendaklah memberi harapan yang sepatutnya kepada pesakit untuk sembuh dengan izin Allah. Pesakit begini sensitif terhadap perkataan dan pergerakan yang lahir dari doktor ketika pemeriksaan kerana pesakit mengharapkan penyakitnya sembuh.

4. Doktor muslim contoh hendaklah menunaikan tanggungjawab (kewajipannya) dengan cara yang paling sempurna dengan tidak mengira kedudukan pesakit itu sama ada fakir atau kaya, yang berpangkat atau tidak.

5. Janganlah mengenakan bayaran yang mahal kepada pesakit. Hendaklah menilai keadaan pesakit itu dari segi kewangannya walaupun dengan menanggung rugi bagi setengahnya. Tenangkanlah hati bahawa Allah akan menggantikannya dengan berkali-kali ganda.

6. Doktor muslim contoh hendaklah menjaga peraturan kebersihan tempat kerjanya, menentukan setiap pesakit itu pada waktu-waktu yang tertentu (make appointment) supaya tidak membuang masa pesakit hanya kerana menunggu.

7. Doktor muslim contoh hendaklah menjaga waktu solat dan memberikan kemudahan kepada pelanggannya untuk menunaikan solat ketika masuk waktunya.

8. Dia juga hendaklah mahir dengan hukum-hukum fiqh yang ada hubungan dengan kerjayanya supaya tidak terjerumus di dalam dosa. Begitu juga jika pesakit ingin tahu tentang hukum fiqh maka doktor dapat menunjukkanya.

9. Para doktor muslim sanggup bekerja di Negara-negara Islam walaupun jauh dari kehidupan kota. Kita tidak boleh membiarkan doktor-doktor missionary kristian mnyebarkan risalah Christian dikalangan pesakit-pesakit Islam sedangkan doktor-doktor muslim lebih mengutamakan kerja-kerja di negara-negara yang mempunyai kehidupan yang menyeronokkan.

10. Apa yang kami utarakan terhadap doktor-doktor muslim hendaklah menjadi contoh yang baik semasa melayani pesakit, sabar ke atas kesihatan mereka dan ‘empathy’ keadaan penderitaan mereka – kerana inilah medah dakwah kita.