Tuesday, June 23, 2009

Stick Figure Family at FreeFlashToys.com
Make your Stick Figure Family at FreeFlashToys.com

Telah bersabda Nabi Muhamad SAW yang maksudnya: " Ada empat perkara yang berharga dalam diri manusia dan dia boleh hilang dengan empat perkara juga. Adapun yang berharga itu ialah...Akal, Agama, Malu dan Amal soleh. Maka.... 1. Akal boleh hilang disebabkan marah. 2. Agama boleh hilang disebabkan dengki. 3. Malu boleh hilang disebabkan tamak. 4. Amal soleh boleh hilang dan terhapus disebabkan suka menceritakan keburukan orang lain.